Popoln nadzor nad svojimi poslovnimi podatki

Hitro, preprosto in varno pregledujete podatke in jih delite z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci

Elektronske evidence in spletni programi prilagojeni za vaše potrebe

Evidenca delavcev

Obdelava podatkov o zaposlenih delavcih in zunanjih sodelavcih

Evidenca prisotnosti

Mesečna delovna obveznost in delovne ure

Evidenca dopustov

Izračun porabljenega dopusta ter izpis obvestila o letnem dopustu

Bolniški listi

Izdani in preklicani elektronski bolniški listi (eBOL) iz ZZZS

Družinski člani

Družinski člani, ki so sorodstveno povezani z delavci

Soglasja

Soglasja v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov)

Registracija delovnega časa

Prihodi in odhodi delavcev zaradi izračuna mesečne obveznosti

Rokovnik

Koledar dogodkov, opravil, nalog, obletnic, praznovanj in rezervacij

Prejeta pošta

Poštna knjiga, popis pošiljk in računov

Poslana pošta

Poštna knjiga, popis pošiljk in računov ter oddajnica

Preventivni zdravstveni pregledi

Zdravstveni pregledi in izpis napotnice za pregled

Pridobljena znanja

Usposabljanja in izobraževanja zaradi potreb delovnega mesta

Zadolžitve osebne opreme

Oprema delavec zaradi zahtev delovnega mesta

Pregledi delovne opreme

Urnik pregledov in preizkusov pripomočkov

Telefonski klici

Prejeti klici za vas ali za sodelavce

Prejeti računi

Pregled računov in izdatkov glede na izbrane kriterije

Izdani računi

Pregled računov in izdelava ter pošiljanje eRačunov

Pogodbe

Nakupne, prodajne, najemne ali pogodbe o zaposlitvi

Izdana naročila

Naročila partnerjem pri naročanju njihovih izdelkov ali storitev

Stroški

Podatki o stroških po stroškovnih mestih

Sestanki

Organiziranje sestankov za vas ali za sodelavce

Potni nalogi

Vodenje službenih poti, izpis nalogov, poročil in obračunov

Naloge

Opravila na projektih in sestankih ali na drugih delovnih nalogah

Uporaba vozil

Spremljanje zasedenosti vozil in urnik

Vzdrževanje vozil

Spremljanje vzdrževanja vozil in urnik

Vozila

Podatki o vozilih in aktivnosti na vozilih

Poraba goriva

Spremljanje porabe goriva vozil

Zasedenost dvoran

Dvorane/sejne sobe ali prostori v uporabi za določen termin in urnik

Zasedenost počitniških kapacitet

Počitniške kapacitete v uporabi in urnik zasedenosti

Evidenca partnerjev

Partnerji, dobavitelji in stranke

Organizacijske enote

Seznam mest, kjer se opravljajo določene naloge

Delovna mesta

Opis, izjava o varnosti z oceno tveganja in zahtevnost delovnega mesta

Forumi

Vsebine glede na sekcijo, ki ji pripadate

Baza znanja

Navodila, vzorci, predloge, obrazci in seznami

Kariera

Seznam prostih delovnih mest, primerjava in višina plač, karierni nasveti

Izračuni

Izračun starosti, število let pri delodajalcu in delovna doba

Moje prisotnosti

Vaši podatki o mesečnih prisotnostih in odsotnostih iz dela

Moji dopusti

Vaši podatki o porabljenem dopustu in dopustu na voljo

Plan odsotnosti

Načrtovanje in vodenje planiranih odsotnosti in prisotnosti

Novosti

Nove aplikacije in evidence